Cẩm nang toàn cảnh về hệ thống LMS trong đào tạo trực tuyến (Phần 3)

Việc chuyển đổi từ đào tạo truyền thống, ngoại tuyến sang học trực tuyến ở thời điểm ban đầu khá khó khăn, nhưng kết quả đạt được là xứng đáng. Đối với mỗi 1 đồng chi cho eLearning, các công ty kiếm lại được 30 đồng năng suất. Bên cạnh đó, có công nghệ phù […]

Scroll to top