Tìm hiểu các bước xây dựng thư viện elearning hoàn chỉnh cùng Đào Tạo Nội Bộ

Xây dựng thư viện elearning là một trong những bước quan trọng khi doanh nghiệp tiến hành đào tạo nhân sự. Thư viện elearning được coi là kho tài liệu cho các khóa đào tạo mà doanh nghiệp sẽ dùng để đào tạo kỹ năng chuyên môn cho nhân viên theo từng đợt. Vậy quá […]

Scroll to top