7 bước tiến hành phân tích khoảng cách kỹ năng hiệu quả (P2)

Nếu hiệu suất làm việc của nhân viên đang ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ số kinh doanh của công ty, điều quan trọng nhất để giải quyết được vấn đề đó là phải phân tích khoảng cách kỹ năng của từng nhân viên để có những khóa đào tạo phù hợp, nhằm nâng […]

Scroll to top