4 kỹ năng quan trọng giúp nhân viên cải thiện năng suất làm việc trong năm 2022

Mỗi nhân viên được coi là một khoản đầu tư dài hạn của doanh nghiệp và bất kỳ nhà đầu tư nào cũng mong muốn các khoản đầu tư của mình có lợi nhuận nhất. Để doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, các chương trình đào tạo nhằm  mục đích cải thiện năng suất […]

Hướng dẫn các bước đào tạo hội nhập dành cho nhân viên mới trong doanh nghiệp

Đào tạo hội nhập là là khóa đào tạo không thể thiếu với bất kỳ doanh nghiệp nào, theo các khảo sát tiến hành trên các doanh nghiệp có quy mô lớn hơn 25% nhân viên mới xin nghỉ việc trong năm đầu tiên do không thể thích ứng được với môi trường làm việc […]

Làm thế nào để bài giảng elearning của doanh nghiệp trở nên thu hút hơn?

Không thể phủ nhận rằng đào tạo trực tuyến là phương thức đào tạo nội bộ hiệu quả nhất đối với doanh nghiệp hiện nay, sự thành công của phương pháp đào tạo này chắc chắn phải kể đến nội dung bài giảng elearning mà doanh nghiệp thiết kế. Tuy nhiên làm thế nào để […]

Scroll to top