Cách triển khai hoạt động truyền thông nội bộ trong doanh nghiệp

Sự hiểu biết cần thiết về doanh nghiệp không chỉ dừng lại giữa doanh nghiệp với khách hàng mà còn trong nội bộ công ty, giữa những con người ủng hộ và cống hiến hết mình cho tổ chức. Dần dần tách ra thành một ngành riêng biệt, hoạt động truyền thông nội bộ đang […]

Ngân hàng chuyển đổi số và quá trình chuyển đối chi tiết nhất hiện nay

Ngân hàng chuyển đổi số là gì? Ngân hàng là một trong những “lá cờ đầu” tiên phong trong xu hướng chuyển đổi số toàn cầu, mở ra tương lai mới trong nền kinh tế tài chính và trở thành tiền đề thúc đẩy chiến lược chuyển đổi số của đất nước. Để hiểu rõ […]

Những khó khăn trong việc đào tạo nhân sự kinh doanh và cách khắc phục!

Đào tạo nhân sự kinh doanh chính là một trong những chương trình quan trọng giúp cung cấp các kiến thức và kỹ năng cụ thể để nhân viên có thể cải thiện chất lượng hiệu quả công việc. Nhưng trong quá trình đào tạo, thì doanh nghiệp sẽ phải đối diện với một số […]

Scroll to top