Cẩm nang toàn cảnh về hệ thống LMS trong đào tạo trực tuyến (Phần 1)

Trong xu thế phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0, ngày càng có nhiều công ty trên toàn thế giới lựa chọn đào tạo trực tuyến. Trên thực tế, thị trường eLearning đang phát triển nhanh đến mức nó đã đạt mức tăng trưởng 900% kể từ đầu thế kỷ 21. Để cung cấp […]

Những lợi ích và phương pháp đào tạo nhân sự trực tuyến chất lượng

Đào tạo nhân sự trực tuyến liệu có cần thiết? Phần lớn môi trường làm việc hiện nay ngày càng đa dạng, đào tạo nguồn nhân lực đã trở thành một phần thiết yếu của bất kỳ doanh nghiệp lớn hoặc đang phát triển nào. Trong khi nhiều tập đoàn duy trì bộ phận nhân […]

Phương pháp xây dựng chương trình đào tạo trực tuyến có tính tương tác cao

Trong cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay, không có gì quá ngạc nhiên khi tất cả các lĩnh vực trong xã hội đang dần được chuyển đổi từ vận hành thô sơ sang áp dụng công nghệ thông tin cụ thể là chương trình đào tạo trực tuyến. Với các sản phẩm liên quan […]

Scroll to top