Đào tạo trực tuyến ảnh hưởng như thế nào đến tỷ lệ nhảy việc của nhân viên trong doanh nghiệp

Rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc đào tạo không đầy đủ là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến kết quả nghỉ việc của nhân viên. Dù đào tạo trực tuyến đang giải quyết tốt vấn đề đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp nhưng rất ít người quan tâm đến lợi […]

Mô phỏng trong đào tạo trực tuyến và 5 sai lầm phổ biến mà doanh nghiệp thường gặp phải

Mô phỏng là một trong những công cụ giá trị trong việc nâng cao những trải nghiệm khi doanh nghiệp đào tạo trực tuyến. Tuy nhiên khi sử dụng mô phỏng, doanh nghiệp thường mắc vào 5 lỗi cơ bản sau. Trong bài viết ngày hôm nay chúng tôi sẽ giúp anh/chị tổng hợp lại […]

Scroll to top