6 bước xây dựng quy trình đào tạo trực tuyến chuẩn trong doanh nghiệp

Việc xây dựng quy trình đào tạo trực tuyến chuẩn trong doanh nghiệp cực kỳ quan trọng. Với quy trình được xây dựng chuẩn, chuyên nghiệp, thì việc đào tạo sẽ luôn đảm bảo chất lượng và mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp.   Xây dựng quy trình đào tạo trực tuyến thường […]

Đào tạo trực tuyến (e-learning) – Giải pháp ưu tiên hàng đầu hiện nay

Đào tạo trực tuyến (e-learning) có gì đặc biệt? Việt Nam gia nhập WTO nên nhu cầu đào tạo và quản trị nguồn nhân lực sẽ là nhân tố chính quyết định thành công cho doanh nghiệp. Nhưng trong thời buổi này việc sắp xếp nhân lực tham gia chương trình nâng cao trình độ, […]

Scroll to top