Những sai lầm cần tránh khi doanh nghiệp đào tạo onboard nhân viên mới

Đào tạo onboard cho nhân viên mới là quá trình giúp họ làm quen với cách thức hoạt động của doanh nghiệp. Theo các nghiên cứu của Click Boarding 68% nhân viên quyết định gắn bó với công ty nếu họ được cung cấp trải nghiệm onboard tuyệt vời, ngoài ra 20% chi phí dùng […]

Những nhân sự cần thiết để triển khai hệ thống elearning trong doanh nghiệp

Công tác đào tạo sự luôn là một trong những quá trình đóng vai trò vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến sự thành công và phát triển của mọi doanh nghiệp. Khi bàn về phương pháp đào tạo nhân sự hiệu quả đào tạo trực tuyến hay hệ thống elearning đang là giải pháp […]

Scroll to top