Đôi nét về mẫu kế hoạch đào tạo nội bộ hiệu quả nhất hiện nay

Để nâng cao kỹ năng của các nhà quản lý và nhân viên, các công ty thường có những chương trình đào tạo nội bộ cụ thể. Trước khi tiến hành, trưởng phòng đào tạo phải trình kế hoạch đào tạo để cấp trên phê duyệt. Vì vậy, cần tham khảo mẫu kế hoạch đào […]

Scroll to top