Đào tạo trực tuyến elearning thích hợp với những đối tượng nào?

Đào tạo trực tuyến elearning là cụm từ viết tắt của Learning Management System hay còn gọi là Hệ thống quản lý và đào tạo trực tuyến. Đây là một khái niệm khá quen thuộc với các công ty đang triển khai đào tạo trực tuyến thay cho đào tạo truyền thống trước đây. Để […]

Scroll to top