Ứng dụng elearning mang lại những lợi ích gì khi đào tạo nội bộ?

Ứng dụng elearning được công nhận là  một công cụ hữu ích trong nền giáo dục hiện nay. Và trong cuộc chuyển đổi số toàn cầu, e-learning đã “bước vào” các hoạt động phát triển doanh nghiệp. Bắt nhịp với xu hướng ứng dụng công nghệ đào tạo thông minh trên thế giới, tại Việt […]

Tổng hợp 8 chủ đề đào tạo trực tuyến hiệu quả cho doanh nghiệp

Một trong những khía cạnh thách thức nhất đối với các công ty khi chuyển đổi từ phương pháp đào tạo truyền thống sang đào tạo trực tuyến là làm thế nào để chọn chủ đề đào tạo phù hợp. Doanh nghiệp cần đưa ra một chủ đề hiệu quả, thu hút và lôi cuốn […]

Scroll to top