Phần mềm quản lý đào tạo trực tuyến đem lại những lợi ích gì?

Theo tính chất công việc của các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp hiện nay nếu muốn bắt kịp xu hướng hiện tại thì sẽ cần phải cập nhập và nâng cao trình độ cán bộ, nhân viên thường xuyên. Và nếu muốn thực hiện điều này thì lựa chọn phần mềm quản lý đào […]

Một số bài giảng elearning phổ biến trong đào tạo trực tuyến

Bài giảng elearning luôn đóng vai trò quan trọng trong công tác đào tạo trực tuyến bởi nếu không có nội dung thì không thể tiến hành đào tạo được.  Khi thiết kế bài giảng trực tuyến, hình thức bài giảng elearning luôn được ưu tiên đặt lên hàng đầu nếu muốn sở hữu nội […]

Scroll to top