Danh sách các mô hình đánh giá kết quả đào tạo trong doanh nghiệp

Đánh giá kết quả đào tạo trong doanh nghiệp luôn là một trong những hoạt động khó, tuy nhiên nó không thể thiếu bởi thông qua đó mới đánh giá được lượng kiến thức, kỹ năng học viên tiếp thu được sau khi kết thúc khóa đào tạo nội bộ. Và để giúp doanh nghiệp […]

Danh sách tài liệu hỗ trợ đào tạo nhân lực mới được cập nhật

Rất nhiều doanh nghiệp hiện nay gặp khó khăn trong công tác đào tạo nhân lực! Vậy có giải pháp nào hay không? Thực hiện theo nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về việc giúp đỡ các doanh nghiệp phát triển toàn diện, hiệu quả. Cùng Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC […]

Cách cải tiến chương trình đào tạo trong doanh nghiệp hiệu quả

Để cải tiến chương trình đào tạo đạt hiệu quả cao trong tổ chức thì doanh nghiệp bắt buộc cần phải xây dựng một quy trình đào tạo nội bộ hợp lý, phù hợp với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu như trong doanh nghiệp không đào tạo nhân sự theo trình […]

Scroll to top