Hướng dẫn cách soạn bài giảng e learning có tính tương tác cao

Trong đào tạo trực tuyến, bài giảng e learning chính là cấu nối giữa người dạy và người học. Để biết được bài giảng có chất lượng hay không sẽ được đánh giá bằng nội dung, sự tương tác của người học. Vậy làm sao để soạn được bài giảng e learning có tính tương […]

Scroll to top