Kế hoạch đào tạo nhân sự mới hiệu quả không thể bỏ qua hiện nay

Nguồn nhân lực là yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Vì vậy, việc đào tạo nhân sự mới luôn là vấn đề được các nhà quản trị doanh nghiệp quan tâm. Không chỉ để đảm bảo rằng người mới có những kỹ năng cần thiết để thực hiện […]

TOP lợi ích hàng đầu của đào tạo trực tuyến với doanh nghiệp

Đào tạo trực tuyến (e-learning, giáo dục trực tuyến hoặc các khóa học trực tuyến mở đại trà) đã thay đổi hoàn toàn cách thức các phương pháp học tập truyền thống tác động đến người học. Khác với phương pháp dạy “bảng đen, phấn trắng” truyền thống, đào tạo trực tuyến giúp việc học […]

Scroll to top