Đào tạo và phát triển nguồn nhân sự mang đến những lợi ích gì?

Đào tạo và phát triển nguồn nhân sự là nhu cầu trước mắt và là mục tiêu phát triển lâu dài giúp cá nhân có được kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết cho công việc mới. Điều này cũng có ý nghĩa to lớn đến sự phát triển của doanh nghiệp. Vậy đào tạo và phát triển nguồn nhân sự có những điểm gì nổi bật? Hãy xem ngay bài viết dưới đây của Đào Tạo nội Bộ!

1. Mục đích của đào tạo và phát triển nguồn nhân sự

Sau đây là những mục đích chính của hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân sự trong doanh nghiệp. Bao gồm:

  • Giúp nhân viên có thể hoàn thành công việc được giao
  • Cập nhật thông tin, kỹ năng
  • Phương pháp quản lý thay đổi, cập nhật
  • Giải quyết tất cả các vấn đề đại lý đang gặp phải
  • Đào tạo công việc cho nhân viên mới dễ dàng
  • Đáp ứng hiệu quả cho nhu cầu phát triển của nhân viên

Đào tạo nhân viên tức là giúp họ hiểu rõ hơn yêu cầu của công việc về mục tiêu, văn hóa doanh nghiệp, công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến, v.v.

muc-dich-cua-dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-su
Mục đích của đào tạo và phát triển nguồn nhân sự

Thông qua đào tạo và phát triển nguồn nhân sự, người lao động nâng cao kiến ​​thức từ đó thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, hỗ trợ nâng cao vị thế và vị thế của mình trên thị trường nội bộ cũng như trên thị trường thế giới.

Như vậy, mục tiêu cuối cùng của đào tạo nhân sự là sử dụng tốt nhất nguồn nhân lực hiện có và nâng cao hiệu quả của tổ chức bằng cách giúp họ hiểu rõ hơn về công việc, hiểu biết về ngành nghề của mình và thực hiện nhiệm vụ của mình một cách có ý thức, có trách nhiệm hơn, thái độ làm việc tốt hơn & tăng khả năng thích ứng với công việc trong tương lai.

2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân sự có vai trò gì?

Đối với doanh nghiệp

Đào tạo và phát triển nguồn nhân sự là một trong những hoạt động quan trọng của một tổ chức và có vai trò, tầm quan trọng to lớn đối với sự phát triển và cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Việc tạo ra và phát triển nguồn nhân lực giúp các công ty trong các lĩnh vực sau:

a) Giúp cá nhân nâng cao năng suất lao động của bản thân từ đó nâng cao năng suất lao động của toàn công ty, đồng thời nâng cao hiệu quả công việc của người lao động.

b/ Việc tổ chức đào tạo sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế tối đa tai nạn lao động vì sau khi được đào tạo, người lao động có hiểu biết hơn về máy móc, tránh được các tai nạn trong quá trình làm việc.

c) Nâng cao sự ổn định của tổ chức, đồng thời  giảm bớt sự giám sát của ban lãnh đạo doanh nghiệp vì sau khi đào tạo trực tuyến, người lao động có khả năng tự ý thức hơn trong việc thực hiện công việc.

d) Việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực còn có tác dụng nâng cao và duy trì chất lượng nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho doanh nghiệp áp dụng tiến bộ kỹ thuật và kiến ​​thức quản lý mới, trên hết là tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-su-co-vai-tro-gi
Đào tạo và phát triển nguồn nhân sự có vai trò gì?

Đối với nhân viên

a/ Bước đầu, việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực sẽ giúp người lao động gắn bó hơn với tổ chức.

b) Thứ hai là tạo sự thích ứng giữa người lao động với công việc hiện có, đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến ​​thức của người lao động.

c) Thứ ba là giúp người lao động có cái nhìn mới, tâm thế mới trong công việc và cũng là thời cơ để nâng cao sự sáng tạo, mới lạ.

Với những kiến thức nêu trên, lúc này mỗi công ty cần quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân sự của mình để nâng cao hiệu quả kinh doanh tối đa.

Xem thêm:

Scroll to top