Nền tảng Đào Tạo Nội Bộ chính thức tiếp cận thị trường Nhật Bản

Ngày 31/01/2020, lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa OWS Vietnam và Worldlink đã đưa nền tảng  đào tạo trực tuyến– Đào Tạo Nội Bộ platform tiếp cận thị trường Nhật Bản. 1. Nỗ lực phát triển sản phẩm đào tạo trực tuyến “Made in Việt Nam” Ngày 30/01/2020 vừa qua, lễ ký kết […]

Scroll to top