Làm sao để chọn được hệ thống E Learning phù hợp cho doanh nghiệp?

Sử dụng  hệ thống E Learning trong đào tạo trực tuyến đang trở thành phương thức đào tạo phổ biến bởi tính hiệu quả trong thời đại công nghệ hiện nay. Nhưng thông thường ngân sách đào tạo trong doanh nghiệp sẽ bị hạn chế ở một mức độ nào đó và sẽ chỉ có […]

Hệ thống đào tạo nội bộ trực tuyến hiệu quả cần đạt tiêu chí gì?

Hệ thống đào tạo nội bộ trực tuyến luôn đem lại cho doanh nghiệp những bước tiến rõ rệt. Tuy nhiên  để xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ thành công trong doanh nghiệp không phải là điều dễ dàng. Vậy thế nào là hệ thống đào tạo hiệu quả? Nó phụ thuộc vào […]

Cách phát triển tài liệu đào tạo trực tuyến hiệu quả cho doanh nghiệp

Tài liệu đào tạo trực tuyến là một yếu tố cần thiết với bất kỳ hoạt động hay chương trình đào tạo nào trong doanh nghiệp. Để phát triển tài liệu đào tạo cho doanh nghiệp trực tuyến hiệu quả thì cần bắt đầu bằng việc kiểm tra kế hoạch cùng các nguồn lực sẵn […]

Tuyển dụng đào tạo nội bộ và quy trình thăng chức khi tuyển dụng nội bộ

Trong những năm gần đây, số lượng sinh viên ra trường rất nhiều số lượng người có nhu cầu nhảy việc, tìm công việc mới… cũng không ít, nhưng việc tuyển dụng đào tạo nội bộ, thu hút và tìm kiếm người tài cho doanh nghiệp vẫn là bài toán nan giải của tất cả […]

Chuyển lên trên